شريك دزد و وكيل قافله ! | بسیج جهانی

وکالت حرفه مقدسی است گاه یک وکیل با آشنایی به قانون می تواند موکل خود را که از قانون اطلاعی ندارد از افتادن در ورطه ای که او را چاره ای از آن نیست نجات دهد. وی می تواند بیگناهی را از رفتن بالای چوبه دار رهایی بخشد و با حق پایمال شده ای را از قانوندانان قانون شکن بازگیرد.
گاهی نیز اشراف بر قانون برای یک وکیل حکم چاقویی را پیدا می کند که با آن زندگی را از انسانی سلب می کند.
از این مقدمه که بگذریم باید به موضوعی که این روزها علیه نظام اسلامی در رسانه های بیگانه مطرح است بپردازیم.
سکینه محمدی آشتیانی زنی است که در سال ۱۳۸۵ به اتهام زنای محصنه، قتل و جنایت از سوی دادگاه کیفری تبریز به اعدام محکوم شده است.
رئیس دادگستری آذربایجان شرقی می گوید اگر فقط یک مورد از جنایت وی در مورد نحوه به قتل رساندن شوهرش بیان شود آن وقت عمق بی رحمی و جانی بودن وی برای افکارعمومی آشکار خواهد شد.
با وجود این اجرای حکم الهی قصاص نفس چنان بر عده ای سنگین و غیرقابل تحمل نمود که با ایجاد جو رسانه ای شدید علیه نظام اسلامی خواستند علاوه بر متوقف کردن اجرای قانون از فرصت پیش آمده برای تبلیغ علیه نظام اسلامی حداکثر سوءاستفاده را کنند.
در این میان نقش وکیل سکینه محمدی آشتیانی را نمی توان نادیده انگاشت. وی پیش از فرار از کشور و پناه بردن به بیگانگان در نقش وکیل این زن مشغول فعالیت بود، فعالیتی که نه تنها به سود متهمه تمام نشد بلکه محملی گشت تا وی علاوه بر فرار از اتهاماتی که متوجهش بود با اخذ پناهندگی در خارج از کشور به عنوان یک فعال سیاسی مطرح شود.
محمد مصطفایی چند سال پیش نیز وکالت چند متهم به قتل را برعهده گرفته بود.
وی با سوء استفاده از احساسات پاک مردم و با افتتاح حسابی خواستار این شده بود که مردم برای آزادی متهمان به حساب اعلام شده پول واریز کنند.
با عدم رضایت شکات متهمان اعدام شدند و در این میان سرنوشت پول هایی که به حساب اعلام شده از سوی مصطفایی واریز شده بود مشخص نیست.
از این رو بود که وی برای ادای پاره ای از توضیحات احضار شد ولی چون پاسخی در چنته نداشت فرار را بر قرار ترجیح داد و با این عنوان که میخواهد از حقوق موکلینش دفاع کند از کشور خارج و پناهنده شد.
وکیل یاد شده بعد از اخذ پناهندگی مدعی شده است که «از اینکه در اسلو هستم و نمی توانم در ایران باشم و به موکلینم خدمت کنم ناراحتم».
«محمدرضا رجایی درقی» یکی از موکلینی است که مصطفایی وکالت وی را برعهده داشته و بی آن که این پرونده را به نقطه سرانجامی برساند با شهادت دروغ مسیر پرونده را تغییر داده است.
بی شک مصطفایی خود با نام «محمدرضا رجایی درقی» آشنا است. وی با خیانت در حق موکل خود پرونده را به نفع یوسف-ح (یکی از نزدیکان مصطفایی) مختومه کرده است. گفتنی است در این میان تا مدتها موکل از این که وکیل وی ارتباط نزدیک با متشاکی دارد بی اطلاع و ناآگاه بوده است!
مصطفایی را می توان نمونه بارز یک قانون دان قانون شکن دانست، وی با اشراف به قانون در کلاهبرداری های پدرزن خود شرکت داشته و با سوءاستفاده از موقعیت خود به موکلینش خیانت کرده است.
مصطفایی اینک در خارج از کشور از حقوق موکلین خود سخن میگوید بی آن که اشاره کند در حق چند موکل خیانت کرده و یا با نام چند موکل دیگر حساب های بانکی باز کرده است؟
مصطفایی باید در دادگاه حضور پیدا می کرد تا پاسخ گوید که این پول ها به کدام حساب واریز شده است و اینک که موکلین با عدم رضایت شکات اعدام شده اند چه کسی از این پول ها که با نیت پرداخت به شکات اخذ شده است بهره مند میشود؟
طبق ماده ۴۱ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل خود ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف دعوای موکل خود ساخته و بالنتیجه حق موکل خود را تضییع کرده باشد به محرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه کند.
مصطفایی از سوی موکلان به خیانت متهم و برکنار شده است و حال بی آن که به این اتهام پاسخ گوید در مجامع جهانی از سوی موکلین خود سخن می گوید.
بی بی سی فارسی در گزارشی می نویسد: دلیل صدور حکم بازداشت مصطفایی معلوم نیست هرچند این احتمال مطرح شده است که اقدامات او در راستای دفاع از موکلانش از جمله از طریق اطلاع رسانی در سطح بین المللی، باعث ناخرسندی مقامات قضایی شده است.
یقیناً وکیل فراری از قوانین اطلاع دارد و میداند که «وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.»
این در حالی است که مصطفایی بدون توجه به قانون با بین المللی کردن موضوع موکل خود علاوه بر این که خدمتی به وی نکرده است بلکه آبروی موکل و فرزندانش را نیز تباه کرده است.
بدین جهت بود که پسر سکینه محمدی آشتیانی نسبت به سخنان مصطفایی اعتراض و رسماً اعلام می کند که مصطفایی دیگر وکیل مادرش نیست.
«سجاد باقرزاده» می گوید مصطفایی در مصاحبه با اشپیگل و سپس بی بی سی، سخنانی مطرح کرده که دروغ محض است.
فرزندان سکینه آشتیانی همچنین با انتشار نامه ای اعلام کردند مادرشان محمد مصطفایی را از وکالت عزل کرده است و از محمد مصطفایی خواسته اند از اظهارنظر درباره پرونده مادرشان خودداری کند.
آن چه که مسلم است مصطفایی از جیب موکلین سابق خود برای آینده اش هزینه می کند.
وی که قرار بود در دادگاه حاضر شده و به اتهامات اقتصادی خود پاسخ گوید با سوء استفاده از موقعیت پیش آمده و نیز پرونده موکلش از کشور فرار کرده و پناهنده شده است.
وی امروز علاوه بر پاسخگویی به اتهامات اقتصادی باید به اتهام خیانت در حق موکلین خود نیز که از سوی آنان مطرح شده است پاسخ گوید.

کیهان ، ۹شهریور ۱۳۸۹،صفحه ۱۴

توسط : aminabadi ، با موضوع : مقالات بدون دیدگاه


دیدگاه‌تان را ارسال کنید