سرطان انحصار گرايي… | بسیج جهانی

یادداشت وارده –

مهدی جهانشیری – مدیر وبلاگ پس کوچه تفکر

بدون تردید انقلاب اسلامی ایران را باید بی نظیر ترین انقلاب ها نامید…ادله این مدعا را می توان در مستندات فراوانی من جمله صحت محتوایی و شکلی آن دانست که تقریر و فصل بندی آن در این مجال نمی گنجد لکن آنچه در این مطمح مورد نظر است غده سرطانی انحصار گرایی است…

ظهور و مستدامیت انقلاب اسلامی ایران به حتم نتیجه خون و عزت نفس قشرهای گوناگون این سرزمین بود ؛ در همین تصاویر گزینش شده ایام ۵۷ از سیما می توان این تکثر گرایی در انقلابیون که در کوچه و خیابان های شهر حاضرند را مشاهده کرد…این تکثر گرایی و همدلی بین آنها که با شخصیت کم نظیر حضرت امام خمینی بین عامه مردم به وجود آمده بود توانست دشواری های زیادی را پشت سر گذارد؛ لکن بیماری که اکنون به این انقلاب عامدانه هرچند جاهلانه تزریق شد انحصارگرایی است که می توان از آن به غده سرطان یاد کرد که از درون انقلاب را تهدید می کند؛ جنبه های این انحصار گرایی را می توان از جوانب گوناگون وارسی کرد که خود مجالی رساله ای می طلبد….

موجز این که یکی از پیامد های این انحصار گرایی در ایام پیش رو بی تفاوتی قشر قابل توجهی از مردم به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است که حقیر اگر نگویم علت منحصره یکی از علت های آن را در همین انحصار گرایی میبینم…..بر فرض ثبوت پیشتازی عده ای در انقلاب نباید مالکیت آن را هم به نام همان عده ثبت کرد…همین معنا را می توان متاسفانه در برخی از عامه هم یافت بدین مضمون که برخورد خود را با دیگر هموطنان دگر اندیش  بر مبنا و نگاهی مالکانه و انگ ضد انقلابانه بر دیگر هم وطنان قرار داده اند….

به یقین بخش اعظم دشواریهای داخلی بر سر راه این انقلاب و رهبری عزیز آن مقام معظم رهبری، ناشی همین نگاه انحصار گرایانه در بخشی از مجریان و ما مدعیان کوچه و بازاری انقلاب بوده …که عده ای خود را غریب و غریبه در مسیر انقلاب یافتند… و الا کدام وجدان پاک است که خود را مخالف استقلال و آزادی بداند…تا تنها ما همفکران بدون حضور دگر اندیشان آنهم با همت هزینه های دستگاه های حکومتی جشن پیروزی انقلاب را برگزار کنیم…و هیچ دلسوزی نیست که از بی تفاوتی عده ای نسبت به این دگرگونی بزرگ قرن، دلش پر غصه نشود…

فرض است بر دلسوزان این غده سرطانی را فریاد زده و در راستای تغییر کج فرهنگ مزبور بکوشند تا زین پس نه هیچ انسان پاک سرشتی خود را غریبه کشتی انقلاب نداند و از دیگر سو هیچ کس  تملک آن را هم به نام خود و گروهش ادعا نکند…

تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است                 گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم
.
.
.

والله عالم…

نظرات مطرح شده در مقالات وارده لزوما نظر مدیر سایت نیست .

توسط : aminabadi ، با موضوع : ميهمان سايت بدون دیدگاه


دیدگاه‌تان را ارسال کنید