12فروردین و یک نکته از مشی عقیدتی امام | بسیج جهانی

دا روز ۱۲ فروردین و روز جمهوری اسلامی است ، ۳۳سال پیش در چنین روزی مردم جمهوری اسلامی را به عنوان نظام سیاسی ایران انتخاب و آن را تائید کردند .

نحوه برگزاری رفراندوم اولین اختلاف جدی بین طیف لیبرال و نیز تا حدودی لائیک جامعه را با خط امام روشن ساخت.

جریان اسلامی حکومت «جمهوری اسلامی » می خواست ، نهضت آزادی خواهان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» بود چپی ها جمهوری خلق اسلامی می خواستند و عده ای از جبهه ملی که کمی لائیک تر بودند بر «جمهوری ایران» تاکید داشتند !

http://up.vatandownload.com/images/kw1mte1v2gunjmxtwkza.jpg

مردم ایران مسلمانند ، ۱۲فروردین ۵۸ ونه دی ۸۸این را نشان داد هر چند نخاله هم بین این ملت پیدا می شود !

با همه این اوصاف امام خمینی با یک جمله تکلیف همه را مشخص کرد ؛ جمهوری اسلامی ، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم .

اما این تمام سخنان امام نبود ، تا روز برگزاری رفراندوم و بنا به خطری که حضرت روح الله از سوی چپ های آمریکایی [اصطلاحی که امام به کار می برد] و نیز لیبرال ها احساس می کردند هر روز و در دیدار با طیف های مختلف مردم ایشان به لزوم رای مردم به جمهوری اسلامی تاکید کرده و می فرمودند « رای به جمهوری اسلامی رای به اسلام و رای به غیر از این رای به غیر اسلام است »

امام به صراحت معتقد بودند مردم در انتخابات بین دو امر یکی را انتخاب خواهند کرد ، اسلام و غیر اسلام .

http://up.vatandownload.com/images/c5vmopcxkt0t3muya79j.jpg

روزنامه اطلاعات در آن زمان هم چپ می زد ! درست زمانی که امام می گفت : جمهوری اسلامی ، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد ، مقاله منتشر میکرد که جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی بهتر از جمهوری اسلامی است چون ابوذر (ع) هم سوسیالیست بود !!!

ایشان به مردم می گفتند همه آزادند به هر چه می خواهند رای دهند ولی من به جمهوری اسلامی رای خواهم داد ، هر که مسلمان است باید به جمهوری اسلامی رای دهد و با این حساب نکلیف کسانی که به جمهوری اسلامی رای نداده اند کاملا مشخص است ، از نظر امام آنان بین اسلام و غیر اسلام «غیر اسلام» را انتخاب کرده اند .

به عنوان نمونه امام یک روز مانده به رفراندوم در جمع عشایر می گویند : «به جمهوری اسلامی رأی بدهید و بدانید که آنهایی که می‎گویند جمهوری اسلامی نه، مقصودشان این است که اسلام نه. و ما که می‎گوییم جمهوری اسلامی، مقصودمان این [است] که اسلام آری» رک صحیفه امام ، جلد ۶، صفحه۴۲۶

و یا در جای دیگری می فرمایند مردم آزادند به هر چه می خواهند رای دهند ولی مسلمانها باید به جمهوری اسلامی رای دهند «وقتی رفراندم اعلام شد، رأی من حکومت جمهوری است، «جمهوری اسلامی» است. هر کس، هر کس که تبعیت از اسلام دارد، جمهوری اسلامی باید بخواهد. لکن، تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند، بگویند که ما رژیم سلطنتی می‎خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می‎خواهیم؛ آزادند! بگویند که ما رژیم غربی می‎خواهیم؛ «جمهوری باشد لکن اسلام نباشد»!» رک صحیفه امام ، جلد ۶، صفحه ۲۶۹

با این اوصاف آیا کسانی که در اوج فتنه ۸۸شعار جمهوری ایرانی سر دادند از نظر امام می توانند مسلمان محسوب شوند؟!

بله دوستان !

امام معتقد بود هر کس غیر از جمهوری اسلامی به چیز دیگری رای بدهد و به هر عنوانی صراحتا به اسلام نه گفته است . نقطه سر خط ! تمام

توسط : aminabadi ، با موضوع : مقالات بدون دیدگاه


دیدگاه‌تان را ارسال کنید