شهریور ۱۳۹۱ - بسیج جهانی | بسیج جهانی

به این خبر که در سایت بی بی سی فارسی منتشر شده است توجه کنید :

«سالهاست که ایران با مواد مخدر مبارزه می کند و برای این مبارزه از بسیاری از کشورهای جهان هم کمک مالی می گیرد. حالا دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر، خواسته اند که این کمک ها قطع شود. دلیلش هم حکم های اعدام برای محکومان مواد مخدر است. دیدبان حقوق بشر و سازمان بین المللی کاهش آسیبهای اجتماعی می گویند که متهمان مواد مخدر در ایران به دادگاههای عادلانه دسترسی ندارند و ایران در مبازره با آسیب های اجتماعی اعتیاد هم موفق نبوده است.»

این خبر برای من که مدتی خبرنگار سرویس اجتماعی کیهان بودم از سویی عجیب و از منظری دیگر نیز تاسف بار بود ، در این مورد گزارشی نوشته ام که در کیهان منتشر شده است ، ایران هزینه معتاد نشدن جوانان کشورهای اروپایی را می پردازد با میلیونها دلار هزینه مادی و فراتر از آن به شهادت رسیدن سالیانه دهها جوان رشید این مرز و بوم و در مقابل کشورهای غربی چه می کنند ؟ تحریم ! فروش ابزاری که می توانند در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر به ایران یاری برسانند به ایران ممنوع و مشمول تحریم ها است .

از سوی دیگر سازمان ملل متحد نیز به این واقعیت اذعان دارد که ایران بدون کمک کشورها و سازمان های خارجی با قاچاق مواد مخدر مبارزه می کند ، کمک های بین المللی نه تنها کمکی به ایران در این راستا نمی کند بلکه منت آن نیز همواره بر گرده دولت و مسئولان احساس می شود .

هدف این نوشتار برشمردن فعالیت های ایران و نیز کوتاهی های غرب در این راستا نیست بلکه در مقابل درخواست دو سازمان بین المللی مدافع حقوق قاچاقچیان بین المللی یک پیشنهاد می تواند مورد بررسی مسئولان قرار گیرد :

« جمهوری اسلامی ایران نمی تواند هزینه معتاد نشدن جوانان غربی را پرداخت کند ، پیشنهاد می شود در ازای آزادی عبور مواد مخدر از طریق مرزهای شرقی کشور به سمت غرب قاچاقچیان نیز از توزیع مواد مخدر در کشورمان خودداری کنند … کشورهای غربی خود بهتر می دانند که با این قاچاقچیان چگونه و به چه کیفیتی در مرزها و کشورهای خود مقابله کنند و به عبارت دیگر به ایران ربطی ندارد که غرب با این مشکل چگونه می تواند روبرو شود »

به نظرم در مقابل پر رویی طرف غربی این بهترین پیشنهادی است که می تواند مطرح شود …اگر قرار است ایران مشکل غرب را با هزینه مردم ایران حل و فصل کند و در ازای شهادت جوانان این مرز و بوم اراجیف سازمان های مدافع حقوق قاچاقچیان را نیز بشنود بهتر است این معضل و حل آن به خود غربی ها واگذار شود …آنها خود بهتر می دانند مشکلات خود را چگونه حل کنند .

 

توسط : aminabadi ، با موضوع : مقالات ۲ دیدگاه