آیا راهی جز این مانده است ؟! | بسیج جهانی

تاریخ را فاتحین جنگ ها می نویسند چنان چه قوانین اداره جهان را نیز این فاتحین سیاهه می کنند …

جنگ آینده به نفع کدام قدرت ها خواهد بود و آیا این جنگ دیگر بشری را بر روی زمین زنده خواهد گذاشت تا قوانینی برای اداره این بشر نوشته شود؟

دیر زمانی است که به این سوال فکر می کنم و این که راه کار مقابله با اسرائیل چیست ؟ مذاکره ؟ آیا قوم یهود میزان و معیار عقلانیت را برای سنجش عملکرد خود و دیگران قبول دارند تا مذاکره معیاری برای حل منازعات با این قوم باشد ؟

جنگ ؟ نبرد با قومی که پخ نکرده از هر سلاحی علیه صغیر و کبیر استفاده می کند و از سلاح اتم تا سلاح شورای امنیت را در اختیار دارد چه سودی می تواند داشته باشد ؟

در نبرد غزه شاهدیم اسرائیل در برابر مردمی که هیچ ندارند جز سنگ و چند چوب کبریت که به سمت اسرائیل پرتاب می کنند از همه سلاح های زیر اتم بهره می گیرد وای به روزی که جنگی در معیار بالاتر و وسیع تر شکل گیرد و این وحشی احساس خطر برای موجودیت خود بکند !

این روزها زیاد فکر میکنم که اگر قرار باشد که این غده سرطانی از منطقه حذف شود آیا بیمار زنده خواهد ماند ؟ آیا منطقه ای باقی خواهد بود تا بعد از آن انسان ها در خوشی و سلامت به زندگی خود ادامه دهند …متاسفانه قدرت در دست شیطان است و شیطان هیچ محدودیتی در استفاده از این قدرت ندارد …

عالمان علم سیاست امنیت را به دو حوزه طبقه بندی می کنند امنیت رفاهی و امنیت وجودی و همین عالمان می گویند اگر امنیت وجودی قدرتی زیر سوال برود از هر ابزاری برای حفظ آن امنیت بهره می گیرد ….نمی دانم واقعا نمی دانم جهان به چه سمتی پیش می رود از سویی عقلم به من می گوید که چاره ای جز حذف اسرائیل از نقشه جغرافیا وجود ندارد و از طرفی این حذف و اضافه به قیمت حذف بشر از روی زمین تمام خواهد شد …آیا جز ظهور منجی موعود راه دیگری برای مقابله مانده است …من که راهی به ذهنم نمی رسد …

توسط : aminabadi ، با موضوع : روزنوشت هاي فلسفي بدون دیدگاه


دیدگاه‌تان را ارسال کنید