در مورد تاریخ و مرور گزینشی آن ! | بسیج جهانی

به تاریخ بسیار علاقمندم …علاقمند از آن جهت که صداقت انسان ها را به خوبی عیان می سازد و نشان می دهد که آقایانی که امروز دم از اعتدال و مبارزه با افراط می زنند خود زمانی دیکتاتور هایی بوده اند که هیتلر پیش پایشان لنگ می انداخته و دستمال برداشته و های های گریه می کرد …کسانی که ….گفتنی در این باب زیاد است و بگذاریم و بگذریم …ولی این روزها مرور تاریخ آن هم به صورت گزینشی یعنی نگاه به صفحه ای از تاریخ بدون آن که به صفحات دیگر نیز نگاهی داشته باشیم و یا به عبارت دیگر نگاه سکولار مآبانه به تاریخ باب شده است …نگاه سکولار به تاریخ یعنی آن که شما در مرور آن چه در گذشته روی داده است تنها برای رسیدن به هدفی سیاسی بهره بگیری و کاری به این نداشته باشی که جریان سیاسی مورد نظر شما نیز زمانی چنین خبط و خطاهایی را مرتکب شده بود …به تعبیر دیگر اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم؟!
بزرگترین گناه به نظر من در مرور تاریخ برخورد گزینشی با آن است …نمی توان هاشمی را به نامه بدون سلام به رهبری مورد نکوهش قرار داد ، همکاری و همراهی او با فتنه گران را نقادی کرد ، از نقش او در تحمیل قطعنامه به امام سخن گفت و از برخوردهای سلبی و سخت او با مخالفان سیاسی و حذف آنان از گردونه سیاسی کشور به لطایف الحیل نالید ولی از طرف دیگر به همین خبط و خطاها از سوی احمدی نژاد با این بهانه که او از جنس آنان نیست ، خاکی است ، آخوند نیست ، با شیوخ رابطه ای ندارد و …با غمض عین نگریست …عزیزان دیکتاتوری بد است چه در کابل باشد از سوی طالبان چه در تهران باشد از سوی افرادی که امروز دم از اعتدال می زنند و زبان منتقدان را می برند و مخالفان را بی سواد می خوانند و هل من مبارز می طلبند و چه از سوی کسانی که خود را نماینده فقرا می دانند …دیکتاتوری فقرا و کارگران به همان اندازه زشت و نکوهیده است که دیکتاتوری مدعیان اعتدال و من این دو را با یک چوب می رانم …ولایت ستیزی هم از هاشمی نکوهیده و مذموم است هم از احمدی نژاد و شاید تعدادی از سایت های سابقا نوکر مشایی و امروز منتقد که به جهت وزش باد غش می کنند و من آن ها را فسق نیوز می نامم تیتر بزنند که اختلاف میان حامیان احمدی نژاد فلان شد و از این نوشته عکس بگیرند و در سایت خود آن را بازتاب دهند ولی انصاف باید داشت آیا این افراد که خود زمانی طوغ بندگی جریان انحرافی را به گردن داشتند ، در مدح مشایی کتاب می نوشتند و امروز در مدح روحانی و دولت اعتدال گرای او سخن می گویند شایسته آن هستند که نام مقدس انسان بر آن ها نهاده شود؟ به قول عزیزی تضاد در افکار دو شخص عیب نیست آدمی روزی به یک مرام است و روز دیگر با استدلالی دیگر بر مرام دیگر ولی تناقض بد است . دیروز مخالف سیاسی خود را به روابط نامشروع با محارم خود متهم کنی و چون از تو شکایت کنند با لطایف الحیل رضایت بگیری و امروز نقد عالمی بر آیت الله هاشمی را با چوب بی اخلاقی برانی در حالی که دیروز پسر همین عالم را به نامشروعی متهم ساخته بودی و امروز پدر همان شخص را به نقدی متهم به بی اخلاقی می کنی ؟! سخن در این باب زیاد است …الحذر از برخوردهای دو گانه …زشت تر از این نیست که برای رسیدن به دنیا خدا را وجه المصالحه قرار دهید …حیا کنید …حیا …حیا هم جزو دین است اگر ایمان داشته باشید …

توسط : aminabadi ، با موضوع : روزنوشت هاي فلسفي بدون دیدگاه


دیدگاه‌تان را ارسال کنید