بهمن ۱۳۹۳ - بسیج جهانی | بسیج جهانی

همه گونه ادعا از سوی هاشمی تا به حال شنیده بودم جز ادعای عصمت و بی خطا بودن !
امروز روزنامه های یک بهمن ۱۳۶۰ رو مطالعه می کردم مصاحبه هاشمی با سردبیر وقت روزنامه اطلاعات برام جالب بود ، هاشمی تو این مصاحبه در پاسخ به این که چرا «تراب حق شناس» عضو سابق منافقین و عضو فعلی پیکار زمان شاه شما را یکی از روحانیون برجسته و مترقی می دونست ولی امروز علیه شما تبلیغات سوء می شه و شایعات زیادی درباره شما منتشر می کنند بدون هیچ اشاره ای به کمک های خودش به مجاهدین خلق در طول رژیم شاه که دلیل این تعاریف بود می گه « زندگی من زندگی نیست که مخفی باشد و حالا کسی بخواهد یک گوشه آن را پیدا کند و نقطه ضعف در آن پیدا کند ، من فکر میکنم نقطه ضعفی وجود ندارد مگر این که دروغ بخواهند بگویند . اگر هم بخواهند دروغ بگویند که همه چیز می شود گفت . » هر کسی در زندگی خودش نقطه ضعفی دارد ، نقطه ضعف یعنی خطا و اشتباه بعضی ها خطاهایشان بزرگ است ، چنان چه شخصیت های بزرگ اگر خدا یاریشان نکند خطاهای بزرگی هم می کنند و افراد کوچک تر نیز خطاهایی در خور مقام و رتبه خود …ولی هیچ کس جز معصوم نمی تواند مدعی شود که هیچ خطایی در پرونده اعمال او وجود ندارد …البته هاشمی در همه موارد استثنا است و …!

توسط : aminabadi ، با موضوع : مقالات یک دیدگاه