امروز می فهمم راز آن تعبیر زهر آلود را … | بسیج جهانی

امام خمینی از پذیرش قطعنامه با عنوان جام زهر یاد کردند و ما نمی دانستیم چرا یعنی من نمی دانستم چرا؟ وقتی که سومار و نفت شهر از اراضی اشغال شده ایران سال ۶۹ [اگر اشتباه نکنم] و به دنبال حمله عراق به کویت و از سر لطف آزاد می شود و قطعنامه قبل از عقب نشینی دشمن از ایران پذیرفته می شود این قطعنامه جام زهر نیست پس چیست؟!
می گویند اگر قبول نمی کردیم نقاط دیگری از ایران نیز اشغال می شد و ای وای بر کسانی که امام را در میانه میدان تنها گذاشتند و او را وادار به صلح …
ای تف بر این دنیا …

توسط : aminabadi ، با موضوع : روزنوشت هاي فلسفي بدون دیدگاه


دیدگاه‌تان را ارسال کنید