اسفند ۱۳۹۳ - بسیج جهانی | بسیج جهانی - صفحه 2

آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی وقت کشور روز ۱۷ اسفند سال ۱۳۶۰ در یک مصاحبه مطبوعاتی به ماجرای ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ اشاره کرده و می گوید : موضوع در قوه قضائیه بررسی شد و برای رئیس جمهور [ابوالحسن بنی صدر] پرونده جنایی تشکیل گردید ، حکم رئیس جمهور وقت به خاطر اقدام علیه نظام اعدام بود …
عده ای از دوستان در برخورد با مقایسه امروز و دیروز به حق می گویند نمی توان عملکرد تروریستی منافقین و گروهک هایی مانند پیکار و …را با اتفاقات سال ۸۸ مقایسه کرد و در این حرفی نیست ولی آیا می توان روی دادهای پیش از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و رویارویی بنی صدر و جمهوری اسلامی را با روی دادهای سال ۸۸ قیاس کرد؟!
طبیعی است که نه بنی صدر و نه منافقین حداقل در ظاهر پیش از ۳۰ خرداد دست به اسلحه نبرده بودند و حتی امام خمینی پس از برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری معتقد بودند که باید وی در گوشه ای بنشیند و تالیف و تحقیق کند و از این رو تا یک تیر ۱۳۶۰ امام خمینی حداقل قائل به حکم اعدام برای بنی صدر نبودند و بنده نظر امام بعد از این تاریخ را نمی دانم و نمی توانم اظهار نظر کنم ولی سوال از آیت الله موسوی اردبیلی و دوستان و بزرگواران دیگر هم سو آن است که اگر حکم ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت به دلیل مقابله با نظام اسلامی اعدام بود حکم آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی که اقداماتی هم عرض و هم اندازه و در برخی مراحل شدیدتر از بنی صدر [پیش از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰] را مرتکب شدند چیست؟!
باقی بماند!

توسط : aminabadi ، با موضوع : روزنوشت هاي فلسفي, مقالات بدون دیدگاه