مهر ۱۳۹۴ - بسیج جهانی | بسیج جهانی

اگر شکم با مال حرام پر نشود مسئول یک روزنامه این کار را نمی کند …
این کشور هم اگر حساب کتاب داشته باشد به جای اراذل و اوباش مدیر مسئول این لجن نامه آفتابه به گردن در معابر عمومی چرخوانده می شود تا با امنیت ملی ، غیرت ملی و …این چنین بازی نکند…

RooyesheMellat
همدانی کشته شود یا شهید …طشت رسوایی این ها خیلی وقت است که از پشت بام افتاده است …
اگر همدانی و همدانی ها نباشند رویش ملت و گردانندگانش باید به جهاد نکاح داعشی ها گردن بگذارند البته اگر لطف کنند و قبل از آن که ترتیب این ها را بدهند گردنشان را بزنند حکایت دگری است …

توسط : aminabadi ، با موضوع : مقالات بدون دیدگاه

روز عاشورا برای اصحاب یزید روز فرح و شادی بوده و برای مومنین روز عزا و گریه و ناله و زاری …امروز نیز این گونه است سری به رسانه های عبر ی عربی بزنی خواهی دید که چه جشنی گرفته اند به خاطر شهادت سردار ایرانی …سرداری که در خط مقدم مبارزه بود …مبارزه با کسانی که امروز دمشق فردا تهران را در سرلوحه برنامه های خود دارند و آنان که مانند جغد شوم شعار نه غزه نه لبنان سر دادند و جانم فدای ایران آیا حاضرند یک میلیونم فداکاری هایی که این سردار برای ایران انجام داده است برای خود و کشورشان مرتکب شوند !

107064_orig
سابقه روشنفکر های بی همه چیز نشان از آن دارد که اینان جز به شکم و زیر شکم به چیزی نمی اندیشند …برای آنان تکرار آن چه دیگران گفته اند و اگر این دیگران اسمی غربی هم داشته باشند نور علی نور است اهمیت دارد …نه علمی دارند که به آن علم بنازند و نه شهامتی که بدان غره شوند …آنان به قول دیالوگ مشهور فیلم مختارنامه در فتنه گری حریصند و در دفع فتنه ذلیل و هیهات که سرداران اسلام اسیر بدگویی های این روبه صفتان شوند …
سردار سردار است چه در فتنه ۸۸ با یک الله اکبر صفوف کفار و مشرکین را در هم بکوبد و چه در سوریه با سربازان خط مقدم آمریکا بجنگد …
درود بر شهید تازه جبهه جهانی انقلاب و افسوس بر ما که هنوز اسیر این خاک هستیم …افسوس …

توسط : aminabadi ، با موضوع : مقالات بدون دیدگاه