از بی بی سی چه انتظاری برای پوشش اربعین ؟! | بسیج جهانی

امروز با دوستان در روزنامه سر موضوعی بحث می کردیم که بعضی خبرگزاری ها نوشتن که غرب ماجرای عظیم اربعین رو سانسور کرده در حالی که این طوری نیست و صدها خبر و تحلیل در این زمینه کار شده از جمله در بی بی سی ، رادیو فردا و …انصافا اربعین در رسانه های غربی بایکوت نشده ولی چگونه بازتاب داده شده است ؟! عکس ملموس ترین مسئله ای است که می تواند نوع نگاه یک رسانه به یک واقعه را نشان دهد …گزارشات تصویری سایت ها می تواند مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار گیرد تا سیاست این خبرگزاری ها عیان شود …به عنوان نمونه نوع نگاه بی بی سی به اربعین را می شود از چند عکسی که برای پوشش این حماسه عظیم و تاریخی انتخاب کرده فهمید به تصاویر زیر دقت کنید ؛ خوابگاهی که تعداد زیادی در آن خوابیده اند ، پسری که دست دو دختر را گرفته و پیاده روی می کند ، مردی که در حال فریاد زدن است و تعدادی که مشغول کار مبهمی هستند و زنی که افسار یک گوسفند را گرفته و با خود می برد !

1

 

2

 

3

 

4

 

5
نگاه بی بی سی به اربعین همین است که می بینید !
اگر ما انتظار داریم که غرب واقعیات را پوشش دهد بسیار ساده لوحیم ، رسالت خبری هم پوشش واقعیات نیست چرا که آن ها خودشان واضع این علوم هستند و می دانند که رسالت یک خبرنگار متعهد به آن چه که در دانشگاه خوانده است چیست ، در دانشگاه ها و به دانشجویان خبرنگاری یاد می دهند که نباید حقیقت را پوشش داد بلکه بخشی از حقیقت را به شکلی کاریکاتوری نشان می دهی که البته دروغ هم نگفته ای و بخشی از حقیقت آنی است که تو پوشش داده ای ولی آن بخش که ممکن است مخاطبت را تحت تاثیر قرار دهد و به سمت سوژه جذبش سازد باید سانسور شود و این همانی است که از آن به علم رسانه یاد می شود …بی بی سی نمی تواند حضور میلیونی مردم در حماسه اربعین را پوشش دهد و این طبیعی است ولی می تواند این حضور را تخفیف و تحقیر کند و گزارش های تصویری یک شیوه رایج در این مسئله است …با نه دی هم همین کار را کردند انتخاب تصاویری که چند نفر مشغول خوردن ساندیس بودند یا انتخاب عکس از فضاهای خالی و …همه و همه و بدون دیدن حضور میلیون ها انسان از امام حسین تا آزادی همان رسالت خبری است که در دانشگاه ها به دانشجویان بدبخت یاد می دهند و ما نباید انتظاری از این سیستم خبری داشته باشیم …چنان چه امام حسین انتظاری از شکم های بر آمده از مال حرام نداشت و نمی توانست داشته باشد …رسانه هایی که با حرام تاسیس شده اند نمی توانند حسین (ع) را پوشش دهند و این طبیعی است …

توسط : aminabadi ، با موضوع : روزنوشت هاي فلسفي بدون دیدگاه


دیدگاه‌تان را ارسال کنید