آذر ۱۳۹۴ - بسیج جهانی | بسیج جهانی - صفحه 2

نوشته یکی از دوستان را خواندم که یک کتاب تا چه اندازه در زندگی او تاثیر گذاشته و مسیر زندگیش را تغییر داده …

ما انسان ها زمانی که شخصیتمان قوام می یابد دیگر تغییر این شخصیت بسیار مشکل است بخصوص این که عادات انسان با منافع او به یک نقطه تلاقی هم رسیده باشند اگر تنبل باشی و این تنبلی در خونت عجین شده باشد با شیمی درمانی هم نمی توانی آدم زرنگ و کار کنی شوی …

در این سال ها همیشه با خودم گفته ام امروز یک پروتست اساسی در زندگی من لازم است یک تغییر یک انقلاب یک شورش بر علیه گذشته …زندگی من در همه ابعاد آن از شخصی گرفته تا دینی و عقیدتی و پندارهای سیاسی همه و همه نیازمند یک انقلاب اساسی است ولی نه وقت فکر کردن دارم و نه حوصله آن و نه ظاهرا منفعتی در این انقلاب می بینم …ولی باید تغییر کرد …

به قول یکی از اساتید بسیار گرامی انسان یک بار بیشتر عمر نمی کند و باید از این عمر کوتاه حداکثر استفاده را ببرد مطالعه کند ، فیلم ببیند ، کار خیر انجام دهد و سرمایه کسب کند و این سرمایه همیشه پول نیست …سرمایه داری یعنی این که شما همواره امروزت از دیروزت فربه تر باشد …چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ عقیدتی …

چه ایرادی دارد یک انسان متدین سرمایه دار باشد و داشته باشد و داشته باشد و از داشته هایش نهایت استفاده را ببرد … از کودکی شنیده بودم که از معصوم روایت شده انسانی که امروزش با دیروزش مساوی باشد مغبون است و سوالم همواره این بود که آیا معصوم هم امروز نسبت به دیروز متفاوت بود ؟ با عقل دیروز و امروزم به این نتیجه می رسیدم و می رسم که معصوم شایسته ترین فرد برای اجرای سخنی است که به دیگران توصیه کرده است و زمانی که می شنیدم که معصوم در دعاهای شبانه اش گریه می کرده از خودم می پرسیدم چرا ؟ او که به خدا نزدیک تر از همه است و به آینده آگاه تر از همه …پس چرا گریه می کند و ناله سر می دهد و از خدا طلب عفو می کند ؟

فکر کردم و فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که امروز معصوم نیز با دیروزش مساوی نیست ، معصوم امروز یک گام به خدا نزدیک شده و در نتیجه امروز علمی نو نسبت به این نزدیکی به خدا کسب کرده است و طبیعتا از دوری دیروز و علمی که دیروز نداشته امروز عذر تقصیر می خواهد و شکر می کند و می گرید و چه زیبا است که همه انسان ها را در گذر زمان در حال تغییر و اندوختن و اضافه کردن بر داشته ها بپندازیم و ثابتشان ندانیم …فربه شدن داشته های انسان هم در بعد مادی و هم بعد معنوی زیبا ترین و بهترین تفسیری است که من از حدیث « هر کس امروزش با دیروزش مساوی باشد مغبون است » دریافت کرده ام …ای کاش بتوانم تغییر کنم …ای کاش …

 

توسط : aminabadi ، با موضوع : روزنوشت هاي فلسفي بدون دیدگاه