نفرت | بسیج جهانی

این روزها نفرتم از برخی افراد بیشتر شده خیلی بیشتر شده خیلی …یعنی از کینه این افراد می سوزم دارم کباب می شم …یعنی لحظه ای نیست که قلبم از کینه و نفرت این آدم های بی شخصیت خالی باشه …حتی یک ثانیه ، در خواب و بیداری …افرادی که اون چیزی که نشون میدن نیستن ، وای از درد نفاق وای از درد ریا کاری و سالوس نمایی …ای داد ای فغان ای فریاد …

توسط : aminabadi ، با موضوع : روزنوشت هاي فلسفي بدون دیدگاه


دیدگاه‌تان را ارسال کنید