روزنوشت هاي فلسفي | بسیج جهانی - صفحه 3

متنی را نوشتم درباره انتخابات مجلس و این که به لیست رای خواهم داد ولی …ولی … ولی و صدها چرا …چرا و چرا ؟ جرات نکردم منتشرش کنم تا نگویند مکمل پازل هاشمی شده ای برای رای آوری اصلاح طلب ها …خود سانسوری همیشه بد نیست …

توسط : aminabadi ، با موضوع : روزنوشت هاي فلسفي بدون دیدگاه

این روزها نفرتم از برخی افراد بیشتر شده خیلی بیشتر شده خیلی …یعنی از کینه این افراد می سوزم دارم کباب می شم …یعنی لحظه ای نیست که قلبم از کینه و نفرت این آدم های بی شخصیت خالی باشه …حتی یک ثانیه ، در خواب و بیداری …افرادی که اون چیزی که نشون میدن نیستن ، وای از درد نفاق وای از درد ریا کاری و سالوس نمایی …ای داد ای فغان ای فریاد …

توسط : aminabadi ، با موضوع : روزنوشت هاي فلسفي بدون دیدگاه

مرگ بر معیارهای دوگانه …تنها گزاره ای که می توانم آن را قطعی و یقینی بدانم آن است که معیارهای دو گانه زشت ترین و کثیف ترین حرکتی است که می تواند از یک انسان سر بزند …

فعلی را از کسی زشت بشماریم و همان حرکت را از خودمان نیکو بدانیم ، دیکتاتوری را از دیگران بد بدانیم و از خودمان پسندیده …دزدی از بیت المال را از دیگران بد بدانیم و خودمان در دزدی دکتری داشته باشیم …ضرب و شتم حاضران در یک تجمع قانونی را از دیگران بد و قبیح بدانیم و تجمعات قانونی دیگران را به هم بزنیم …رعایت قانون را بر دیگران واجب بدانیم و خود قانون را به …نمان نیز حساب نکنیم …

بسیاری از علما و متکلمین شیعه به حسن و قبح ذاتی افعال معتقدند …علمای شیعه می گویند « فعلی اگر خوب است این خوبی در ذات آن فعل است و اگر بد این بدی در ذات آن فعل است » مثلا « دزدی اگر بد است بالذات بد و حرام است و مرتکب آن فارغ از این که الف باشد یا ب من باشم یا شما مستوجب مجازات است …این گونه نیست که اگر من دزدی کنم دزدی من حلال است و اگر شما دزدی کنید باید دستتان قطع شود »
ای کاش به حسن و قبح ذاتی افعال معتقد باشیم …افعال حسن و قبح ذاتی دارند و این انقلاب روزی به ثمر می نشیند که حسن و قبح افعال در آن ذاتی شوند و هر کس در هر مقامی غلطی کرد محاکمه و مجازات شود بی آن که دغدغه ای داشته باشیم آبروی نظام اسلامی می رود که آبروی جمهوری اسلامی در قطع دست دزدان ریز و درشت است نعل به نعل آن گونه که شریعت می گوید …
نکته ای دیگر و آن این که بنده حقیر شریعت را مقدم بر هر چیزی اعم از اخلاق و عرفان و همه این ها میدانم …برخوردها اگر بر مدار شریعت باشد کسی جرات نمی کند با معیارهای دو گانه آن کند که امروز شاهدیم …

توسط : aminabadi ، با موضوع : روزنوشت هاي فلسفي بدون دیدگاه