رابطه با آمریکا | بسیج جهانی

ای کاش دولتمردان ما به خدا اعتماد داشتن تا بسته شدن راه های تماس با شیطان برایشان روز جشن و پایکوبی می شد

#ترامپ

توسط : aminabadi ، با موضوع : روزنوشت هاي فلسفي بدون دیدگاه